Year: 2020

Antivåld: 7 strategier för att lösa konflikter

Våld är ett allvarligt problem för såväl drabbade individer som samhället i stort. Globalt sett är våld ett massivt problem som leder till 1,6 miljoner: döda varje år och det beräknas kosta 13,5 biljoner dollar, det vill säga 13,3 procent av världens BNP. Världshälsoorganisationen definierar våld som att avsiktligt utsätta människor för våld som resulterar […]

Tala om våld

Våld kan vara både fysiskt och mentalt och utövas ofta i kombination med varandra. När en människa utövar våld mot en annan person, ett djur eller sig själv så är det en destruktiv handling som bottnar i en djupt problematisk personlighet. I många fall är det ett inlärt beteende, exempelvis från en våldsam förälder, och […]

Dödligt våld i nära relationer

Varje år dör minst en kvinna i så kallat dödligt våld i nära relationer i Sverige. Enligt tidigare granskningar och statisk har närmare 299 kvinnor mist sitt liv på grund av våld i en nära relation, där maken, pojkvännen eller exmannen ligger bakom mordet. Dödligt våld i nära relationer grundas vanligen på en långvarig relation […]

Scroll to top
zakra