Olika fredsverkare

Undvik att bli rånad

Att bli rånad är en av de saker svenska folket är mest rädda för, särskilt om man tittar bland de yngre generationerna. Där är det framförallt de medialt uppmärksammade personrånen som är det som oroar mest. Men utöver dem finns det även flera andra kategorier av rån som ökar och som det kan vara värt […]

Främja antivåld med ett vackert vitt leende

Många saker kan utlösa våldsamma handlingar och inte sällan är orsaken en tendens att uppfatta andras handlingar som fientliga, fastän de egentligen inte är det. Risken för våld ökas även av vissa faktorer i miljön: Alkohol Droger Folksamlingar Förolämpningar Värme En smart lösning för att tackla våld i samhället är att främja antivåld. Antivåld kan […]

Minska våldet genom dataspel

Våld är ofta ett resultat av hög stress och bristande sociala färdigheter. Ett effektivt sätt att motverka dessa tendenser är att spela dataspel eftersom de är mycket stressavlastande. Faktum är att dataspel inte bara är en rolig hobby utan är förknippat med en rad mentala och sociala fördelar. Att spela både uppmuntrar till social utveckling […]

Hur våld mellan barn kan förebyggas

Det finns många sätt att förebygga och förhindra våld bland barn. Vad beror vanligtvis våldsamma händelser på? Svaret är inte enkelt eftersom det är resultatet av en kombination faktorer som huvudsakligen är biologiska, sociala och psykologiska. Dock brukar några utlösande faktorer vara förnedring, skam och sårbarhet. Därför kräver förebyggande åtgärder det motsatta, det vill säga […]

Antivåld: 7 strategier för att lösa konflikter

Våld är ett allvarligt problem för såväl drabbade individer som samhället i stort. Globalt sett är våld ett massivt problem som leder till 1,6 miljoner: döda varje år och det beräknas kosta 13,5 biljoner dollar, det vill säga 13,3 procent av världens BNP. Världshälsoorganisationen definierar våld som att avsiktligt utsätta människor för våld som resulterar […]

Tala om våld

Våld kan vara både fysiskt och mentalt och utövas ofta i kombination med varandra. När en människa utövar våld mot en annan person, ett djur eller sig själv så är det en destruktiv handling som bottnar i en djupt problematisk personlighet. I många fall är det ett inlärt beteende, exempelvis från en våldsam förälder, och […]

Dödligt våld i nära relationer

Varje år dör minst en kvinna i så kallat dödligt våld i nära relationer i Sverige. Enligt tidigare granskningar och statisk har närmare 299 kvinnor mist sitt liv på grund av våld i en nära relation, där maken, pojkvännen eller exmannen ligger bakom mordet. Dödligt våld i nära relationer grundas vanligen på en långvarig relation […]

Minska risken att våld uppstår

Våld är sällan något man eftersträvar i någon situation. Ibland uppstår dock våldsamheter oavsett hur mycket man än försöker skydda sig. Det finns dock sätt att minska den här risken på, oavsett om det gäller privata hem, offentliga platser eller något annat. Här tar vi upp några av de alternativ som du kan ta hjälp […]

Gå till toppen
zakra