Olika fredsverkare

Främja antivåld med ett vackert vitt leende

Många saker kan utlösa våldsamma handlingar och inte sällan är orsaken en tendens att uppfatta andras handlingar som fientliga, fastän de egentligen inte är det. Risken för våld ökas även av vissa faktorer i miljön: Alkohol Droger Folksamlingar Förolämpningar Värme En smart lösning för att tackla våld i samhället är att främja antivåld. Antivåld kan […]

Minska våldet genom dataspel

Våld är ofta ett resultat av hög stress och bristande sociala färdigheter. Ett effektivt sätt att motverka dessa tendenser är att spela dataspel eftersom de är mycket stressavlastande. Faktum är att dataspel inte bara är en rolig hobby utan är förknippat med en rad mentala och sociala fördelar. Att spela både uppmuntrar till social utveckling […]

Hur våld mellan barn kan förebyggas

Det finns många sätt att förebygga och förhindra våld bland barn. Vad beror vanligtvis våldsamma händelser på? Svaret är inte enkelt eftersom det är resultatet av en kombination faktorer som huvudsakligen är biologiska, sociala och psykologiska. Dock brukar några utlösande faktorer vara förnedring, skam och sårbarhet. Därför kräver förebyggande åtgärder det motsatta, det vill säga […]

Antivåld: 7 strategier för att lösa konflikter

Våld är ett allvarligt problem för såväl drabbade individer som samhället i stort. Globalt sett är våld ett massivt problem som leder till 1,6 miljoner: döda varje år och det beräknas kosta 13,5 biljoner dollar, det vill säga 13,3 procent av världens BNP. Världshälsoorganisationen definierar våld som att avsiktligt utsätta människor för våld som resulterar […]

Tala om våld

Våld kan vara både fysiskt och mentalt och utövas ofta i kombination med varandra. När en människa utövar våld mot en annan person, ett djur eller sig själv så är det en destruktiv handling som bottnar i en djupt problematisk personlighet. I många fall är det ett inlärt beteende, exempelvis från en våldsam förälder, och […]

Dödligt våld i nära relationer

Varje år dör minst en kvinna i så kallat dödligt våld i nära relationer i Sverige. Enligt tidigare granskningar och statisk har närmare 299 kvinnor mist sitt liv på grund av våld i en nära relation, där maken, pojkvännen eller exmannen ligger bakom mordet. Dödligt våld i nära relationer grundas vanligen på en långvarig relation […]

Om pacifism

Pacifism är ett begrepp som används för att beskriva en person eller grupp som är anti-våld. Det vill säga, en pacifist använder inte våld. Framför allt manifesteras pacifism som ett sätt att utan våld lösa konflikter mellan människor eller länder. Nedan kan du läsa mer om begreppet och några kända exempel. Mer om begreppet pacifism […]

Scroll to top
zakra