Tala om våld

Våld kan vara både fysiskt och mentalt och utövas ofta i kombination med varandra. När en människa utövar våld mot en annan person, ett djur eller sig själv så är det en destruktiv handling som bottnar i en djupt problematisk personlighet. I många fall är det ett inlärt beteende, exempelvis från en våldsam förälder, och i andra en fråga om personlighetsstörningar och trauman.

Ett viktigt steg mot ett liv fritt från våld, oavsett om du är förövaren eller offret, är att börja kommunicera dina upplevelser och känslor. Du kan få information och hjälp från ljungsjöberg som är specialister på mental ohälsa och hur den bör hanteras, inklusive saker som spelberoende eller alkoholism.

Selektivt språkbruk

Språket är ett kraftfullt vapen och i samband med våld är det vanligt att förövaren eller offret gömmer sig bakom ett selektivt ordval. En förälder som slår sitt barn kallar det gärna för smisk snarare än slag och en hustru som blir misshandlad beskriver det som ett bråk triggat av alkohol eller tjat. Genom att dölja handlingen bakom olika uttryck undviks realisationen om vad det i själva verket är frågan om.

Våga berätta

För den som fastnat i ett våldsamt förhållande finns ofta ett element av skam och självförebråelse, vilket i många fall hindrar personen i fråga att söka hjälp. Ett viktigt steg är att berätta för andra om våldet dels för att kunna få hjälp, dels för att inse vad det är som verkligen händer. Detsamma gäller dig som fastnat i ett våldsamt beteende! Om du insett att du inte kan fortsätta reagera våldsamt så finns det hjälp även för dig, så länge du är villig att kommunicera och lyssna.

Tala om våld

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
zakra