Antivåld: 7 strategier för att lösa konflikter

Våld är ett allvarligt problem för såväl drabbade individer som samhället i stort. Globalt sett är våld ett massivt problem som leder till 1,6 miljoner:

döda varje år och det beräknas kosta 13,5 biljoner dollar, det vill säga 13,3 procent av världens BNP.

Världshälsoorganisationen definierar våld som att avsiktligt utsätta människor för våld som resulterar i eller sannolikt resulterar i fysisk skada, psykologisk skada eller död. Tveklöst är våld ett omfattande problem.

Våld uppstår ofta i en konflikt där starka motsättande motiv är svårlösta. Dessa motsättningar som leder till våld kan bestå av idéer, konkurrens och värderingar. Våld kan även uppstå i samband med alkohol och droger. Ännu en faktor som kan initiera våldsamheter är miljön, såsom hetta och folktäthet.

De mest aggressiva former av våld är överfall, våldtäkt och mord. Dock finns våld i många olika former, däribland digitalt online, emotionellt och psykologiskt, finansiellt, kulturellt, religiöst, socialt och inte minst fysiskt våld som är enklast att känna igen.

Emellertid kan konflikter deskaleras och sluta vänskapligt. Exempelvis med att inblandade hjälps åt att montera begagnade däck på en bil i en harmonisk stämning med goda skratt. Antivåld är fridfulla och kreativa sätt att lösa konflikter och potentiellt våldsamma situationer på. Sju strategier presenteras här som kan avstyra och förebygga:

1. Lyssna: Bekräfta, lyssna uppmärksamt och ställ klargörande frågor för att få förståelse.

2. Kontrollera: Se till att ha kontroll över känslor och beteende.

3. Förlåta och erkänna: Var snabb med att ta emot förlåtelse och erkänna motargument.

4. Undvika: Undvikande kan antingen användas kortsiktig eller vid triviala konflikter.

5. Förhandla: Kompromissa och samarbeta om en gemensam lösning där båda parter delvis får sin vilja igenom.

6. Dela upp och etablera en gemensam grund: En konflikt blir enklare att lösa om den delas upp i ”hanterbara” bitar.

7. Uttryck känslor: Uttryck känslor och åsikter på ett lugnt och objektivt sätt.

Antivåld: 7 strategier för att lösa konflikter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
zakra