Fungerande antivåldsstrategier i vardagen

De flesta av oss löper låg risk att utsättas för våld i vardagen. Men det finns de som inte har samma förmånliga position. Det kan röra sig om de som ofta är ute i kroglivet och hanterar berusade människor, antingen som besökare eller som anställd. Men det kan också handla om folk som jobbar i någon form av serviceyrke (handel eller motsvarande) alternativt möter personer i en utsatt position (exempelvis den som arbetar som socialsekreterare). Dessa kommer ha extra mycket nytta av tipsen i denna artikel. Men att mentalt förbereda sig på att möta våld kan vara klokt för de flesta. Det är osannolikt, men när det osannolika händer har man en stor fördel av att ha funderat igenom en situation och hur den ska hanteras.

Träna för att motverka våld

Våld möts kanske inte bäst med våld. Men det innebär inte att du måste vara fullt ut pacifist utan ibland kan det behövas sättas hårt mot hårt. Att träna upp dig gör inte bara att du är mer beredd på att möta våld. Det gör också att risken för att du ska utsättas för våld minskar. Det kan räcka med att skaffa ett par Hantlar och träna regelbundet med dem för att dina muskler ska bli tillräckligt avskräckande för potentiella våldsverkare.

Du kan också börja träna kampsport. På så sätt kommer du bygga självsäkerhet inför en hotfull situation vilket gör det mindre sannolikt att du utsätts. Den som är ute efter bråk känner ofta på sig när någon kan försvara sig, och om du vet att du kan fightas så kommer denne gå hem eller söka sig någon annan stans istället. Det här är inte bara bra för dig, utan närvaro av någon som är stark och självsäker minskar risken för alla att utsättas för våld.

Lär dig känna igen och hantera hotfulla situationer

De flesta bråk uppstår inte från ingenting. Utan de flesta våldsamma situationer byggs upp. Om du vet ungefär hur en sådan situation uppstår kan du också deeskalera den när du märker att något är på gång.

Innan det smäller brukar det nästan alltid föregås av någon form av ordväxling. Den uppmärksamme kan här se vem som är den aggressive parten. Denne kommer prata hetsigare, försöka röra sig närmare den andre samt inta ett hotfullt kroppsspråk. Om du hamnar i ett sådant läge och vill undvika våld, vilket är det kloka, kan du anpassa din egen kroppsposition för att minska risken att något faktiskt ska hända. Ta ett steg bakåt med ena foten för att skapa en stabil bas. Om du blir knuffad eller slagen vill du inte ramla. Höj bägge händerna framför ditt ansikte med handflatorna mot din potentiella antagonist. Öppna händer signalerar fredliga intentioner från din sida vilket bör vara lugnande. Men du har också din gard redo om det inte skulle hjälpa. Om den du har en konflikt med ändå försöker slå dig kan du då blockera attacken och sedan förhoppningsvis kunna ta dig ifrån situationen.

Fungerande antivåldsstrategier i vardagen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
zakra