Minska våldet genom dataspel

Våld är ofta ett resultat av hög stress och bristande sociala färdigheter. Ett effektivt sätt att motverka dessa tendenser är att spela dataspel eftersom de är mycket stressavlastande. Faktum är att dataspel inte bara är en rolig hobby utan är förknippat med en rad mentala och sociala fördelar. Att spela både uppmuntrar till social utveckling och kompetens genom spelets inbyggda belöningar. Spelen kan därför lära barn och unga att uppnå mål genom kommunikation och samarbete istället för våld.

Faktum är att fördelarna med dataspel är ganska uppenbara med tanke på det enorma utbudet av gamingmerch hos webbutiker. Ta till exempel Sveriges grymmaste hemsida för gamingmerch, GameLoot.se, där du kan köpa allt från Minecraft ryggsäckar till pennor med Super Mario tema. Att dataspel skapar positiva känslor går inte att förneka och det inkluderar även en minskad tendens till våld.

Dataspel bidrar till att motverka våld på två speciella sätt, vilka är följande:

  • Lindrar stress.
  • Uppmuntrar till samarbete.

Läs vidare!

1. Lindrar stress

Vad kan egentligen vara mer harmlöst än att spela tillsammans med andra på datorn? Att kunna sitta ner och spela dataspel med vänner ger inte bara möjligheter att utveckla sociala färdigheter. En annan fördel är de positiva känslor som skapas av att hjälpa och stötta varandra i utmanande situationer i spelet. Spelaren blir tvungen att utveckla färdigheter och förmågor som förbättrar organisations- och problemlösningsförmågor. Detta hjälper spelaren att bygga motståndskraft mot stress som hen har stor nytta av i vardagslivets dagliga utmaningar. Eftersom stress ofta uppstår innan våldsamma händelser kan dessa färdigheter i stresshantering vara avgörande för att undvika våldet.

2. Uppmuntrar till samarbete

En nyckel för att lyckas samarbeta med andra framgångsrikt är kommunikation. Framgångsrik kommunikation kräver i sin tur en rad sociala färdigheter som många kan ta för givet, som att lyssna, läsa kroppsspråk, upprätthålla ögonkontakt och förstå tonfall.

Spelaren behöver med andra ord besitta en rad sociala färdigheter för att kunna kommunicera effektivt med andra spelare. Eftersom många av dessa utmaningar inte kan genomföras ensam måste spelaren redan i början använda sina kommunikativa färdigheter för att skaffa vänner. Samma princip kan appliceras i verkliga livet där vi alla måste ta hjälp av andra för att uppnå våra mål. Dataspel är dessutom en “säker” plats för att utveckla färdigheter i kommunikation då spelare kan kommunicera utan stor press. Pressen är inte lika stor som det hade varit i verkliga livet där det ofta är en större press att svara omedelbart. Dataspelet ger nämligen möjlighet till mer improvisation och tidsutrymme till att svara.

Att vara en idealisk lagspelare gör att spelaren besitter många av de färdigheter som behövs i verkliga livet, däribland att förebygga och hantera våldsamma händelser.

Spela spel du verkligen gillar

Egentligen kan i princip alla dataspel du gillar lindra stressen och vara ett roligt sätt att få ett avbrott från dagliga bekymmer. Brist på avkoppling och stress kan vara utlösande faktorer vid våld och därför är dataspel så viktigt för att bygga positiva känslor. Undvik inte dataspel och uppmuntra till det genom att skaffa gamingmerch hos populära webbutiker som GameLoot.se.

Minska våldet genom dataspel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
zakra