Hur våld mellan barn kan förebyggas

Det finns många sätt att förebygga och förhindra våld bland barn. Vad beror vanligtvis våldsamma händelser på? Svaret är inte enkelt eftersom det är resultatet av en kombination faktorer som huvudsakligen är biologiska, sociala och psykologiska. Dock brukar några utlösande faktorer vara förnedring, skam och sårbarhet. Därför kräver förebyggande åtgärder det motsatta, det vill säga att få barn känna samhörighet, trygghet och att någon bryr sig om dem. Vidare behöver de en realistisk känsla av självkänsla och självförtroende. Läs vidare för att se vilka konkreta åtgärder som kan vidtas för att förhindra våld mellan barn.

11 tips på hur du förhindrar våld

Här följer en lista på konkreta tips som du kan lära ditt barn eller tonåring för att undvika våld.

  • Lös konflikter med konstruktiv dialog, inte med knytnävar och slag.
  • Låta barnet göra av med energi genom att röra på sig och leka utomhus.
  • Berätta för en vuxen om eventuella brott eller misstänkt beteende.
  • Öppna aldrig dörren för någon okänd person som du inte litar på.
  • Gå aldrig till en plats med någon som varken du eller dina föräldrar känner till.
  • Säg nej och avlägsna dig från platsen om försöker få dig att göra något du inte vill.
  • Umgås med kamrater som inte gillar våld och håll avstånd från problemmakare.
  • Engagera dig i antivåldskampanjer och engagera dig i att göra skolan säkrare och skapa en fredlig miljö.
  • Uppmuntra ditt barn till att bli volontär för hjälpa samhället i sina insatser mot våld.

Vidare kan du lära ditt barn lugnande tekniker som kan användas vid konflikter innan det riskerar leda till våld. Som vuxen är det bästa sättet att föregå med gott exempel. Visa i handling att du lever som du lär när det kommer till att förebygga och förhindra. Du behöver visa din egen motståndskraft i svåra situationer framför ditt barn med konstruktiv problemlösning och uppmuntra barnet till detsamma. Nyckeln är att främja medkänsla och en tro på att människor kan utvecklas och blir bättre.

Ännu en metod som fungerar är att låta ditt barn leka med leksaker, läs vidare för se närmare på detta tips.

Leka med leksaker

Studier visar att ett viktigt sätt för barn att utvecklas är genom att leka. Förslagsvis kan du låta ditt barn leka med leksaker som Lego och Pokemon, vilka är helt ofarliga leksaker som låter barnet släppa loss extra energi. Hos eStore.se hittar du ett brett utbud av kreativa leksaker till ditt barn som bygger stimulerar barnets färdigheter och kreativa förmåga. Vidare har leksaker som Pokemon fördelar som hjälper ditt barn att lära sig olika färdigheter som alltid behövs i livet. Inte minst lär det barnet problemlösning och samarbete med andra kamrater. När ditt barn blir en bättre lekkamrat bygger det upp en självkänsla på ett naturligt sätt. Det är nämligen ingen självkänsla baserat på fåfänga utan snarare för ärliga prestationer och förmågor. Kom ihåg att fåfänga bidrar till våld och därför måste barnet få en äkta känsla av värde baserat på verkliga färdigheter.

Hur våld mellan barn kan förebyggas
Gå till toppen
zakra