Day: June 3, 2020

Antivåld: 7 strategier för att lösa konflikter

Våld är ett allvarligt problem för såväl drabbade individer som samhället i stort. Globalt sett är våld ett massivt problem som leder till 1,6 miljoner: döda varje år och det beräknas kosta 13,5 biljoner dollar, det vill säga 13,3 procent av världens BNP. Världshälsoorganisationen definierar våld som att avsiktligt utsätta människor för våld som resulterar […]

Scroll to top
zakra