Month: December 2020

Hur våld mellan barn kan förebyggas

Det finns många sätt att förebygga och förhindra våld bland barn. Vad beror vanligtvis våldsamma händelser på? Svaret är inte enkelt eftersom det är resultatet av en kombination faktorer som huvudsakligen är biologiska, sociala och psykologiska. Dock brukar några utlösande faktorer vara förnedring, skam och sårbarhet. Därför kräver förebyggande åtgärder det motsatta, det vill säga […]

Scroll to top
zakra