Om pacifism

Pacifism är ett begrepp som används för att beskriva en person eller grupp som är anti-våld. Det vill säga, en pacifist använder inte våld. Framför allt manifesteras pacifism som ett sätt att utan våld lösa konflikter mellan människor eller länder. Nedan kan du läsa mer om begreppet och några kända exempel.

Mer om begreppet pacifism

Att vara pacifist innebär som nämnt ovan att du inte tror på att våld är rätt eller ett bra sätt att lösa konflikter på. Vissa pacifister menar att det är okej att använda sig av våld som självförsvar, men de flesta pacifister är tveksamma till den typen av våld också.

I dagens samhälle blir det allt viktigare att diskutera och lyfta fram att det går att lösa konflikter på ett bra sätt utan att använda våld. Det är allmänt känt att våld bara föder mer våld, så om vi istället väljer att använda oss av andra principer för att lösa konflikter så kommer allt våld att minska. Våld kostar dessutom samhället enorma summor varje år, och om vi kan hitta lösningar för att minska våldet frigörs medel att använda på bättre sätt. Det kan t ex användas för att forska på cancer och alzheimer eller hitta bättre lösningar för att behandla din artros och andra folksjukdomar.

Begreppet pacifism började användas som en synonym till anti-krig under 1900-talets början och begreppet används i hög utsträckning än idag. Bland annat genom att de kända pacifisterna Gandhi och Beskow började förknippas med begreppet. Det var genom dem som begreppet blev känt både i deras respektive hemländer samt resten av världen.

Senare genom historien har begreppet också förekommit flitigt i vågor. Bland annat fick begreppet ett omfattande uppsving under 50- och 60-talet i samband med de omfattande fredsmarscherna som genomfördes i England och Tyskland. Fredsmarscherna genomfördes som en del av kampen mot atombomben, som en symbol för värnpliktsvägran och liknande. På samma sätt har liknande demonstrationer och marscher arrangerats runt om i världen för att visa på det missnöje som finns kring att alla konflikter alltid ska lösas med våld.

Japan är ett land som fostrat många pacifister genom åren, men kanske är det slut på den trenden nu? Oavsett om det stämmer eller inte är förhoppningen att pacifismen åter blir moderiktigt. Att vara pacifist behöver inte vara sammankopplat med att det är krig i det land du befinner dig i. Du kan vara pacifist i Sverige också till exempel. Det handlar helt enkelt främst om att ta fram nya lösningar på sätt att lösa konflikter och som ett sätt att uppmärksamma hur våldsamt samhället är idag.

En av många kända pacifister var Selma Lagerlöf, även om hon ibland hade svårt att hålla tillbaka känslorna enligt vissa källor så använde hon aldrig våld. Samtidigt så hindrar det henne inte från att kalla sig pacifist eftersom hon förespråkade andra sätt att lösa konflikter på.

Om pacifism

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
zakra