Martin Luther King

Martin Luther King är kanske en av de allra mest kända personligheter och icke-våldsförespråkare som direkt influerades av Ghandi, såväl i ord som i handling. Det var främst Ghandis antivåldsprotester mot kolonialmaktens rasism i både Sydafrika och Indien som inspirerade Martin Luther King och fick honom att agera.

Teologistudier

King hörde talas om Ghandis gärningar under sina omfattande teologistudier och kom att förespråka att Ghandis filosofi i praktiken i själva verket var den enda etiska, moraliska och förnuftiga metoden som förtryckta människor kunde använda sig av i sin till synes omöjliga kamp för både frihet och lika villkor. Det rådde inga tveksamheter alls för King i hans övertygelse om att Ghandi på ett mycket tydligt sätt kanaliserade den heliga anden i arbete. Gud visade att det var möjligt och Ghandi omsatte denna vilja till handlingskraftiga metoder på ett fredligt, föredömligt och värdigt sätt.

Icke-våldtekniker i den amerikanska medborgarrättsrörelsen

King menade att det ultimata exemplet för att Gud stöttade alla förtryckas kamp var resultatet av Ghandis arbete och framför allt hans icke-våldstekniker. Han gick till och med så långt som att påstå att Ghandi i själva verket kanske var den mest kristna människan som världen någonsin hade skådat. I sina predikningar och tal hyllade han Ghandi och dennes gärningar och talade ofta om hur han kanaliserade Guds vilja.

Kings första praktiska nytta av Ghandis tekniker skedde i den berömda och flitigt omskrivna bussbojkotten i Montgomery, Alabama, 1955-1956. Själva kampen startade den 5 december 1955 när den afroamerikanska kvinnan Rosa Parks arresterades. I linje med den planerade bojkotten vägrade hon att ge en vit passagerare företräde till sittplats på bussen. Kollektivtrafiken i staden omgavs nämligen av en starkt rassegregerad policy som bland annat omfattade kollektivtrafiken. Det hela ledde dock till ett mycket oväntat bakslag för staden vars kollektivtrafik till största del nyttjades av svarta. När de bojkottade kollektivtrafiken förlorade staden betydande och kännbara intäkter. Det hela ledde till en lagändring i december 1956 som stipulerade att stadens segregationssystem gick emot konstitutionen i Amerika och den avskaffades samma dag.

Martin Luther King vigde sitt liv åt den afroamerikanska kampen mot rassegregation och de svartas rätt till likvärdiga medborgarvillkor. Han är liksom sin förebild känd över hela världen. Det finns ingen som inte har hört talas om hans ikoniska tal, I Have a Dream, där han passionerat berättade om sin vision och dröm om en framtid där svarta och vita kunde leva sida vid sida som jämlikar. 1964 fick han ta emot Nobels fredspris för sina insatser mot rasdiskriminering på fredlig väg. Tyvärr mördades han 1968, då han var i full färd med att försöka stoppa kriget i Vietnam och hitta en lösning på nationens omfattande fattigdom. 1977 ärades han postumt med Frihetsmedaljen för sina insatser.

Martin Luther King

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
zakra