Hur hanterar man våld i skolan?

Mobbning i skolan är inget nytt, men på senare år har den förändrats. Internet och sociala medier har gjort det möjligt för mobbningen att bli ännu värre, eftersom tråkigheterna kan fortsätta även efter att eleverna lämnat skolan. Men varför förekommer det fortfarande mobbning i skolan och hur bör den hanteras?

Varför mobbar barn varandra?

Det finns många anledningar till att barn och ungdomar mobbar varandra. På det ytliga planet handlar det ofta om att man kommenterar på en annan elevs utseende, klädstil eller sätt att vara. Ett exempel kan vara att alla elever i klassen, förutom en, har flashiga mobiltelefoner. Bland de bakomliggande orsakerna finns dock helt andra anledningar till mobbning. Det kan handla om att en del elever t.ex. tycker om att ha makt över andra, att det finns avundsjuka med i bilden eller att det förekommer saker i hemmet som kan bidra till beteendet.

Vad gör du om ditt barn blir utsatt för våld?

Våld kan vara både fysiskt och psykiskt. I de flesta fall handlar mobbning “bara” om psykiskt våld, men även det är helt oacceptabelt. Som förälder är det viktigt att ha en öppen dialog med ditt barn så att du kan få veta vad som hänt. En del barn vågar inte berätta om sina erfarenheter och därför är det viktigt att du inte är dömande. Barnet måste våga lita på dig och känna att du tror på honom eller henne.

Nästa steg är naturligtvis att kontakta skolan och eventuellt polisen. Det finns även barnrättsorganisationer som aktivt kämpar för våld mot barn och en del föräldrar väljer att själva starta någon form av verksamhet för att arbeta mot mobbning. Det kan kännas väldigt meningsfullt att dela med sig av sina erfarenheter och exempelvis organisera föreläsningar om våld i skolan. Om du ännu inte har någon registrerad verksamhet kan du få hjälp av t.ex. https, som hjälper dig fakturera utan företag. En sådan tjänst passar perfekt när du känner att du vill stödja ditt barn genom att ta egna initiativ, men inte kan sköta faktureringen själv.

Vad bör skolan göra?

Skolledningen ansvarar för vad som händer eleverna i skolans lokaler. Så länge våldet ägt rum under skoltid är ledningen ansvarig för att vidta åtgärder mot mobbningen. Som lärare bör man också visa nolltolerans. Exakt hur man bör gå till väga kan variera beroende på vilken årskurs barnen går i, men det är alltid bra att diskutera ämnet. Föreläsningar om tolerans, jämställdhet, allas lika rätt och andra liknande ämnen bör vara en självklarhet redan från årskurs ett. Ju tidigare barn får lära sig att ha förståelse för varandras olikheter, desto bättre. Att lägga stort fokus på den här typen av undervisning skulle kunna förhindra många problem längre fram.

Hur hanterar man våld i skolan?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
zakra