En modern antivåldsrörelse

De flesta känner till djurrättsorganisationen Djurens rätt som arbetar ideellt för djurens rättigheter i samhället. Rörelsen föddes i slutet av 1800-talet och är fortfarande en stark rörelse som även är en uttalad antivåldsorganisation. Trots många uppmärksammade fall i massmedia menar rörelsen att de inte stödjer någon form av våldsamma metoder utan att det finns en hel del enskilda aktivister som agerar på egen hand.

Dialog och diskussion

Djurens rätt har med sina drygt 45 000 medlemmar en mycket tydlig värdegrund om icke-våld som omfattar både djur och människor. Verksamhetens mål handlar om att främja lagändringar för att stoppa ovärdiga och plågsamma djurförsök och experiment. Vidare vill man se en snar avveckling av både pälsdjursfarmar och fabriker som livnär sig på djur. Dessutom vill man att djur i alla sammanhang där de både nyttjas och utnyttjas av människor ska skonas från allt lidande.

Enligt rörelsens talespersoner använder man sig främst av dialog och diskussion för att väcka opinion. Man vänder sig inte till enskilda människor med varken hot eller demonstration. Rörelsen har dock internationella samarbeten med liknande rörelser i andra länder som sysslar med bland annat fritagningar och djurrättsaktivism.

En modern antivåldsrörelse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
zakra