Pacifism och antimilitarism

Dessa båda begrepp har beröringspunkter. Både antimilitarism och pacifism använder ibland begrepp som är förvirrande lika. Den största skillnaden är dock att pacifism är en hållning som inte använder våld för att lösa konflikter.

Pacifismen handlar istället om en övertygelse att konflikter till varje pris ska lösas på ett fredligt sätt och helt utan våld. Våld får med andra ord inte användas under några som helt omständigheter inom denna ideologiska världsbild. Man får inte ens bruka våld i situationer som normalt kräver självförsvar. Pacifismen kan sägas vara något av ett paraplybegrepp för olika rörelser med uppfattningar och övertygelser som antingen grundar sig på religion eller etik. Ibland förekommer även kombinationer av dessa båda varianter. Som ideologi har pacifismen förekommit under olika tidsperioder och på olika platser över hela jorden, ofta även helt utan kopplingar eller samröre.

Det är vanligt att fredsrörelser ser sig som pacifistiska och här är den Kristna Fredsrörelsen ett ypperligt exempel. Idéerna har uppenbara kopplingar till både kristendom, buddism och arvet efter Ghandi. Ett annat pacifistiskt exempel finns bland annat hos The Peace Pledge Union i Storbritannien, som alltsedan 1934 har arbetat för fredliga lösningar på våldsamma konflikter. Rörelsen kallar sig också för krigsmotståndare och hamnar ibland under kategorin antimilitarism för att ytterligare bidra till begreppsförvirringen. Enligt rörelsen själv varken bidrar man till eller skulle någonsin stödja väpnade konflikter och är antikrig, till skillnad från antimilitarism.

Antimilitarism däremot är motsatsen till militarism och handlar istället om att minska en stats militära kapacitet för att undvika krig och internationella konflikter. Militarismens syfte är att rusta upp för att skydda samt gynna egna intressen och förknippas ofta med regimer. Antimilitarismen kan dela pacifismens fredliga syn, men kan själv använda våld i syfte att förhindra krig eller bibehålla fred. Rörelsen hänger ihop med socialismens rötter och den socialistiska kampen mot framför allt kapitalism, imperialism och militarism.

Pacifism och antimilitarism

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
zakra