Antivåld i skolan

I dagens samhälle och världen i stort tar våldet stor plats i nyhetssändningar och tidningsupplag. Finns det egentligen något hållbart sätt att minimera våld och lära barnen redan i skolan hur man ska hantera våld och grupptryck? Svaret på frågan kallas Mentors in Violence Prevention, MVP.

Mentors in Violence Prevention

MVP är ett lektionsbaserat material särskilt utformat för skolan där man sysslar med vad man kallar för primärpreventiv metod. Det går ut på att arbeta med förebyggande insatser och på så sätt öka medvetenheten innan själva våldet sker och därmed minska våldet i sig. Med andra ord är det inte fråga om konflikthantering i akuta våldssituationer.

Programmet rundades 1993 av amerikanen Jackson Katz och har exporterats över hela världen. I Sverige har det provats inom både skola, särskilt utsatta stadsdelar och socialkontor. Metoden handlar om att stoppa manligt våld. Eleverna får bland annat lära sig att arbeta i grupp och diskutera scenarion och situationer. Här undersöker man vad våld är, utmanar stereotyper och normsystem för att få syn på olika våldsspiraler. Programmet vill också inspirera till så kallade åskådaringripanden. Istället för att bara se på när våld och kränkningar sker får man lära sig hur man kan hjälpa till exempelvis genom att säga ifrån vid verbal misshandel eller tillkalla polis vid fysisk.

Antivåld i skolan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
zakra