Religiöst icke-våld

Tanken om icke-våld är som sagt tusentals år gammal inom framför allt hinduism buddhism och jainism. Tankarna kring reinkarnation påminner om varandra i dessa religioner och det gäller även tanken om ahimsa – icke-våld. Det är kanske inte så konstigt med tanke på att dessa religioner alla härrör från de bördiga områdena kring floden Indus. Dessa olika tankesystem har vuxit fram under lång tid och har successivt förändrats under resans gång. Från djuroffer och tempel med offerpräster inleddes så småningom en ny era i hinduismens historia, kring 500 f.Kr, som ledde till att buddhismen och jainismen såg dagens ljus.

Lagen om karma

Tankar om atman (själen) och brahman (världssjälen) blev framträdande och det personliga ansvaret lyftes fram. Hos flera framstående indiska filosofer blev tankar om icke-våld och återfödelse centrala. Nu uppstod den asketiska Jainismen med sin strikta syn på ahimsa där man till och med bär munskydd för att undvika att döda insekter. Ungefär samtidigt verkade Buddha och buddhismen föddes. Karma är en central tanke som sammanbinder två liv, där handlingarna i det förra får konsekvenser för nästa. Att nå Nirvana innebär att man slutar att återfödas. Då har man följt Buddhas väg. Meditation, yoga och munkliv är vanliga inslag i de olika inriktningarna inom buddismen.

Den Kristna Fredsrörelsen

Det finns även utbredda tankar om icke-våld inom kristendomen och framför allt inom den Kristna Fredsrörelsen. Denna rörelse har en omfattande terminologi kring begreppet och delar in det i tre kategorier. Dessa kategorier handlar om icke-våld som princip, metod och livsstil. Även denna rörelse ser sig inspirerad av Ghandis tankar, men de menar också att motivationen till den här typen av livsstil kan komma från olika håll. Den kan drivas av såväl filosofiska som politiska eller religiösa övertygelser.

Man försöker helt enkelt leva enligt denna övertygelse när man har upptäckt att det är den sanna vägen. Målet är naturligtvis att dessa tankar om icke-våld ska genomsyra det mesta. Dock krävs en hel del arbete med både tålamod och utbildning. Många använder meditation för att lära sig hantera våldet inom sig själva. Rörelsen arbetar med både preventiv närvaro och fredsobservatörer samt ickesamarbete såväl socialt som ekonomiskt och politiskt för att förändra och påverka orättvisor runt om i värden. Inspiration har hämtats från både Ghandi och den amerikanska professorn Gene Sharp.

Religiöst icke-våld

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
zakra