Lech Walesa

Ghandis arbete kom att få många ringar på vattnet och han kom att påverka en hel del frihetsrörelser världen över. Bland annat kom hans arbete att spela roll för Lech Walesa och den demokratiska revolutionen i Polen.

Det har snart gått 40 år sedan Lech Walesa gick i spetsen för den demokratiska evolutionen i Polen som ledare för fackföreningsrörelsen Solidaritet. Denna folkrörelse sysslade med en hel del blockader, strejker, demonstrationer och aktivism och lyckades till slut störta den polska kommunistiska diktaturen. Han fick Nobels fredspris 1983 och 1990 blev han Polens president fram till 1995. Hans arbete kom i sin tur att inspirera en hel del länder.

På senare tid har det dock framkommit dokument som visar att Walesa i hemlighet ska ha försett den kommunistiska polisen och regimen med information. Walesa har nekat till anklagelserna men medgett att han under 1970-talet skrev på ett dokument där han gick med på att överlämna information till regimpolisen men att han aldrig uppfyllde sin del av avtalet. En specialdomstol utredde ärendet år 2000 och Lech Walesa frikändes från de mycket komprometterande anklagelserna. Nya bevis ska dock ha framkommit 2017, men Walesa menar att det handlar om rena lögner och förtal.

Lech Walesa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
zakra