Sveriges interreligiösa råd

Sveriges interreligiösa råd (SIR) är en nationell mötesplats för religiösa företrädare i Sverige. Rådet konstituerades i Uppsala den 4 maj 2010, det beslutades att rådet möts regelbundet för fördjupad kunskap om varandra och skapa utrymme för diskussion och religionens roll i samhället.  Valet av kristna, muslimska, judiska och buddhistiska företrädare ska ske genom respektive religions parablyorganisation, d v s genom Sveriges kristna råd, Sveriges muslimska råd, Judiska centralrådet och Sveriges buddhistiska samarbetsråd. Övriga representanter utses på annat lämpligt sätt.

SIR arbetar för att främja och skapa förutsättningar för interreligiöst samarbete i Sverige. Att med lyfta fram religionens roll i att skapa fred och samförstånd i samhället. Det är viktigt för rådet att vara en röst i det offentliga samtalet om etik och andlighet och att utgöra en enad röst gentemot antisemitism, islamofobi och annan religionsfientlighet. Samt att stärka friheten till religiös tro och utövning – individuellt och i gemenskap.

Sedan sin tillkomst har rådet gjort gemensamma uttalanden som rör frågor om religions- och trosfrihet i Sverige, till exempel i samband med FN:s World Interfaith Harmony Week, första veckan i februari som genomfört manifestationen Vägra Hata!

Uttalanden/manifestationer:

2015:
Uttalande från Sveriges interreligiösa råd om flyktingsituationen
Läs mer: Uttalande om flyktingsituationen

2015:
Pressmeddelande från SIR – Uttalande om flyktingsituation
Läs mer:Pressmeddelande 2015-10-25

2015:
Pressmeddelande från SIR – Nu har Sveriges interreligiösa råd tillsatt samordnare.
Läs mer:Pressmeddelande sir

2015:
I månadsskiftet januari/februari genomfördes manifestationen ”Vägra hata”.
Läs mer: http://vagrahata.se/

2014/2015:
I januari 2015 fördömde Sveriges Interreligiösa råd våld och hatbrott.
Läs mer: http://www.skr.org/nyheter/religiosa-ledare-fordomer-vald-och-hatbrott/

2014:
Uttalande om Irak från Sverige interreligiösa råd.
Läs mer: http://www.skr.org/nyheter/uttalande-om-irak-fran-sverige-interreligiosa-rad

2013:
Uttalande från Sveriges interreligiösa råd (SIR) efter oroligheterna i Husby och andra förorter.
Läs mer: http://www.skr.org/nyheter/uttalande-fran-sir-tack-for-era-insatser-i-husby/

2012:
I samband med Interfaith Harmony week, februari 2012 undertecknades ett gemensamt uttalande. Syftet var att informera och stödja varandra som trosgemenskaper i samhället.
Läs mer: Uttalande.

På bilden från vänster till höger:

Elvir Gigovic, Ordförande Sveriges muslimska råd samt Sveriges interreligiösa råd
Sudhagar Ragupathy, Hinduiska församlingen samt Sveriges interreligiösa råd
Karin Wiborn, Generalsekreterare Sveriges kristna råd samt Sveriges interreligiösa råd
Phra Boonsee Kongjok, Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd
Hans Ulfvebrand, Domprost, Svenska kyrkan, Stockholms stift
Maira Åkermark, Svenska Bahá’í-samfundet
Lena Posner-Körösi, Ordförande Judiska Centralrådet

Sveriges Interreligiösa råd