Uttalandet uppmärksammas, Interreligiöst möte, Trollhättan

På initiativ av Svenska kyrkan träffades trossamfund fredagen den 30 januari för att dela budkavlen Vägra hata. Utöver inbjudaren hade Frälsningsarmén och Islamiska kulturföreningen möjlighet att närvara. Trossamfund i staden har samlat namn och nu kunde vi närvarande underteckna budkavlen.

På initiativ av Svenska kyrkan träffades trossamfund fredagen den 30 januari för att dela budkavlen Vägra hata. Utöver inbjudaren hade Frälsningsarmén och Islamiska kulturföreningen möjlighet att närvara. Trossamfund i staden har samlat namn och nu kunde vi närvarande underteckna budkavlen.

Svenska kyrkan Trollhättan har inbjudit trossamfunden inom staden för att dela budkavlen. De har också haft namninsamlingslistor på flera platser i stan och fått stort gehör för kampanjen. Vi träffas fredag 30 januari kl 9.30 i Kyrkans hus, Drottninggatan 42.

Kontakt
Maria Classon, maria.classon@svenskakyrkan.se

Här kommer budkavlen överlämnas