Uttalandet läses upp, Gudstjänst, Vallersvikskyrkan

Uttalandet läses upp i gudstjänsten i Vallersvikskyrkans ekumeniska församling söndagen den 1 februari kl.11.00.

Kontakt
Lars Dalesjö, lars.dalesjo@gmail.com

Här kommer budkavlen överlämnas