Uttalandet läses upp, Vallda församling, Svenska kyrkan

Uttalandet från Sveriges interreligiösa råd läses upp i gudstjänsten kl.11 och familjegudstjänsten kl.17 i Svenska kyrkan Vallda församling, Släps pastorat, Göteborgs stift.

Kontakt
Robin Zieseniss, robin.zieseniss@svenskakyrkan.se

Här kommer budkavlen överlämnas