Uttalandet läses upp, Vaksala kyrka, Svenska kyrkan Uppsala

Uttalandet läses upp i Svenska kyrkan i Vaksala, Uppsala pastorat, vid huvudgudstjänst söndag den 1 januari kl 11 i Vaksala kyrka.

Kontakt
Lovisa Möller, lovisa.moller@svenskakyrkan.se

Här kommer budkavlen överlämnas