Uttalandet läses upp, Uppsala domkyrka, Svenska kyrkan

Uttalandet från Sveriges interreligiösa råd läses upp i gudstjänsten i Uppsala domkyrka, Svenska kyrkan, kl 11.00.

Kontakt
Annica Anderbrant, annica.anderbrant@svenskakyrkan.se

Här kommer budkavlen överlämnas