Uttalandet läses upp, Svenska kyrkan, Wien

Budkavlen når utanför Sveriges gränser! Uttalandet från Sveriges interreligiösa råd läses upp i gudstjänsten kl 11:00 i Svenska kyrkan i Wien.

Här kommer budkavlen överlämnas