Uttalandet läses upp, Svenska kyrkan, Grand Canaria

Uttalandet från Sveriges interreligiösa råd lästes upp i Svenska kyrkan, San Augstin på Grand Canaria i samband med gudstjänsten söndagen den 8 februari.

Här kommer budkavlen överlämnas