Uttalandet läses upp, Ramsele-Edsele församling, Svenska kyrkan

Uttalandet från Sveriges interreligiösa råd läses upp på söndag den 1 februari, i en freds-Taizémässa, Ramsele-Edsele församling, Svenska kyrkan.

Kontakt
Emma Nyman, emma.nyman@svenskakyrkan.se

Här kommer budkavlen överlämnas