Uttalandet läses upp, Österåkeranstalten, Stockholm

Uttalandet från Sveriges interreligiösa råd lästes upp på Österåkeranstalten den 18 mars vid flera tillfällen.

Imamen Abdul Majid Khaled, den katolske prästen Morgan Elworth och pastor Bengt Ekelund deltog i ceremonin som innebar att uttalandet lästes upp på engelska eller svenska samt arabiska. Budkavlen överlämnades mellan de olika representanterna som ett tecken på den gemensamma viljan att vägra hata.

Den första samlingen hölls för personal i anstaltens ljushall. Senare under dagen hölls fyra besöksgruppsamlingar för intagna, då budkavlens budskap också lästes och överlämnades.

http://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2015/mars/vagra-hata-pa-osteraker

Här kommer budkavlen överlämnas