Uttalandet läses upp, Krisha-templet Nya Radhakunda, Grödinge

Uttalandet från Sveriges interreligiösa råd lästes upp lördagen den 31 januari lästes i Kirshna-templet Nya Radhakunda i Grödinge av översteprästen Smita Krishna Swami.

http://krishna.se/2015/02/07/vagra-hata/

Här kommer budkavlen överlämnas