Uttalandet läses upp, Immanuelskyrkan, Stockholm

Uttalandet från Sveriges interreligiösa råd läses upp och information om manifestationen Vägra hata ges i församlingens gudstjänst på söndag 1 februari kl.11.00.

Kontakt
Claes-Göran Ydrefors
Pastor i Immanuelskyrkans församling
08 587 503 09, 072-587 50 47

Immanuelskyrkan, Equmeniakyrkan
www.immanuel.se
Besöksadress: Kungstensgatan 17, T-Rådmansgatan

Här kommer budkavlen överlämnas