Uttalandet läses upp, Fryksände pastorat, Svenska kyrkan

Uttalandet från Sveriges interreligiösa råd läses upp Svenska kyrkan Fryksände pastorat i följande församlingar söndagen 1 februari: Fryksände, Lekvattnet, Vitsand och Östmark.

Kontakt
Ingela Älvskog, ingela.alvskog@svenskakyrkan.se

Här kommer budkavlen överlämnas