Uttalandet läses upp, Equmeniakyrkan Växjö

Uttalandet från Sveriges interreligiösa råd läses upp i Equmeniakyrkan Växjö vid gudstjänsten 1 februari kl. 10.00.

Kontakt
Gunnar Pettersson, gunnar.pettersson@equmeniakyrkanvaxjo.se

Här kommer budkavlen överlämnas