Uttalandet läses upp, Ängelholms församling, Svenska kyrkan

Budskapet i budkavlen kommer att läsas upp i Svenska kyrkan Ängelholms församling under dessa gudstjänster söndagen den 1 februari:
Gudstjänst i S:t Mikael kl. 10.00
Gudstjänst i Ängelholms kyrka 14.00
Gudstjänst i Höja kyrka 18.00

Kontakt
Pontus Carlsson, pontus.carlsson@svenskakyrkan.se

Här kommer budkavlen överlämnas