Uttalandet läses upp, Andreaskyrkan, Equmeniakyrkan

Uttalandet från Sveriges interreligiösa råd läses upp i gudstjänsten i Andreaskyrkan Stockholm söndagen 1 feb kl 11.00.
Andreaskyrkan tillhör Equmeniakyrkan
Besöksadress Högbergsgatan 31 T-bana Medborgarplatsen/Slussen

Kontakt
Katarina Alexandersson, katarina.alexandersson@andreaskyrkan.se

Här kommer budkavlen överlämnas