Uttalandet läses upp, Forn Sed, Göteborg

Forn Sed Göteborg är ett blotlag (motsvarar ungefär församling) knutet till Samfundet Forn Sed Sverige, ett trosamfund för utövare av nordisk naturreligion. Uttalandet från Sveriges interreligiösa råd läses upp i samband med samfundets högtidsfirande lördag den 7 februari.

http://www.samfundetfornsed.se/

Här kommer budkavlen överlämnas