Gudstjänst, Storkyrkan, Stockholm

Vid gudstjänsten i Storkyrkan i Stockholm den 1 februari överlämnades budkavlen av Lena Posner-Körösi från Judiska centralrådet, som även läste upp uttalandet från Sveriges interreligiösa råd. Kungaparet, kronprinsessan Victoria och prins Daniel deltog i gudstjänsten. Prästen Ulf Lindgren predikade utifrån Jeremias bok. Religiösa företrädare från islam, judendom, buddhism och olika kristna kyrkofamiljer var närvarande.

Vid gudstjänsten i Storkyrkan i Stockholm den 1 februari överlämnades budkavlen av Lena Posner-Körösi från Judiska centralrådet, som även läste upp uttalandet från Sveriges interreligiösa råd. Kungaparet, kronprinsessan Victoria och prins Daniel deltog i gudstjänsten. Prästen Ulf Lindgren predikade utifrån Jeremias bok. Religiösa företrädare från islam, judendom, buddhism och olika kristna kyrkofamiljer var närvarande.

Lena Posner-Körösi, ordförande för Judiska Centralrådet och Elvir Gigovic, ordförande för Sveriges muslimska råd läser upp uttalandet i gudstjänsten i Storkyrkan i Stockholm klockan 11.00 söndagen den 1 februari.

Kontakt
Ulf Lindgren, 070-664 38 05 ulf.lindgren@svenskakyrkan.se

Här kommer budkavlen överlämnas