Interreligiös arbetslunch Norrköping

Arbetslunch inom inom Nätverket interreligiöst arbete.
Det lokala arbetet för ett tryggt Norrköping fortsätter.
Församlingar som ingår i Bokens folk är med och representerar i detta nätverk samt Norrköpings kommun.

Kontaktperson:
Maria Bard, diakon och samordnare interreligiöst arbete
Svenska kyrkan Norrköping
maria.bard@svenskakyrkan.se
011-24 13 20

Här kommer budkavlen överlämnas