Högmässa, Domkyrkan, Svenska kyrkan Göteborgs stift

Under högmässan i Domkyrkan, Svenska kyrkan Göteborgs stift, överlämnas budkavlen och uttalandet från Sveriges interreligiösa råd läses upp cirka kl.11.45.
Gudstjänsten börjar kl.11.

Kontaktpersoner
Henrik Frykberg, 072-554 72 54
Zana Muhammed, 073-639 15 40

Här kommer budkavlen överlämnas