Gudstjänst, Växjö domkyrka

Uttalandet från Sveriges interreligiösa råd läses upp i gudstjänsten i Växjö domkyrka
kl.11.

Kontakt Teresia Clifford, stiftsadjunt, Svenska kyrkan, Växjö stift
0470 77 38 19, teresia.clifford@svenskakyrkan.se

Här kommer budkavlen överlämnas