Uttalandet läses upp, Mariakyrkan i Hammarkullen

Gudstjänst 11.30 och MaRia-lunch 12.00 på fredagar i Mariakyrkan i Hammarkullen.

Efter gudstjänsten i Mariakyrkan i Hammarkullen, Göteborg överlämnas budkavlen och uttalandet från Sveriges interreligiösa råd läses upp.

www.svenskakyrkan.se/angered/verksamheter-i-mariakyrkan-i-hammarkullen

Här kommer budkavlen överlämnas