Gudstjänst, Judiska församlingen, Malmö

Överlämning av budkavlen till gudstjänsten i Judiska församlingen, Malmö.

Uttalandet från Sveriges interreligiösa råd läses upp cirka kl.10.30 i församlingens gudstjänsten som börjar kl.9.00.

Kontakt Per Kristansson, Svenska kyrkan, Malmö pastorat
040-27 92 23, per.kristiansson@svenskakyrkan.se

Här kommer budkavlen överlämnas