Gudstjänst, Betlehemskyrkan, Göteborg

Under gudstjänsten i Betlehemskyrkan, Equmeniakyrkan, överlämnas budkavlen och uttalandet från Sveriges interreligiösa råd läses upp.

www.betlehemskyrkan.se

Kontaktpersoner
Henrik Frykberg, 072-554 72 54
Zana Muhammed, 073-639 15 40

Här kommer budkavlen överlämnas