Fredagsbön, Islamiska förbundet, Stockholm

Foto Magnus Aronson-3987

Under fredagsbönen kl.12 läses uttalandet från Sveriges interreligiösa råd upp i Stora moskéen vid Medborgarplatsen.

Foto Magnus Aronson-4081

Efter fredagsbönen kl.13 överlämnas budkavlen i konferensrummet av Biskop Eva Brunne, Svenska kyrkan Stockholms stift och Sudhagar Ragupathy, Hinduiska församlingen och medlem i Sveriges interreligiösa råd samt Daniel Öhrwall, verksamhetsutvecklare på Sankt Ignatios Theological Academy och medlem i Heliga Anna av Novogrods Ortodoxa församling i Stockholm.

Foto Magnus Aronson-4056

Här kommer budkavlen överlämnas