Fredagsbön, Muslimska församlingen, Malmö

Budkavlen överlämnas och uttalandet från Sveriges interreligiösa råd läses upp i samband med fredagsbönen av Anders Ekhem, kyrkoherede, Malmö pastorat med flera.

www.muslimska.se

Kontakt Malmö
Per Kristansson, Svenska kyrkan, Malmö pastorat
040-27 92 23, per.kristiansson@svenskakyrkan.se

Här kommer budkavlen överlämnas