Budkavlen överlämnas moskéer, Umeå

I Umeå går budkavlar med uttalandet från Sveriges interreligiösa råd till Umeås två muslimska bönelokaler i Centrum och på Ålidhem. Uttalandet läses upp vid fredagsbönen den 30 januari.

Kontakt Kenneth Nordgren, Svenska kyrkan, Umeå pastorat
090-200 26 05, kenneth.nordgren@svenskakyrkan.se

Här kommer budkavlen överlämnas