Budkavlen överlämnas till kulturministern, Regeringskansliet

Sveriges interreligiösa råd lämnar över budkavlen till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartmentet. Ungdomar från det interreligiösa arbete Tillsammans för Sverige finns med vid överlämningen.

Media som önskar medverka vid överlämningen av budkavlen till ministern på Kulturdepartementet onsdag 4 februari kl. 14.00 ska anmäla detta senast tisdag 3 februari till Kristoffer Talltorp, kristoffer.talltorp@regeringskansliet.se

Här kommer budkavlen överlämnas