Budkavlen överlämnas, moskéer, Örebro

I Örebro går budkavlen mellan flera moskéer och kyrkor i samband med fredagsböner och söndagsgudstjänster under helgen 30/1-1/2.

Följande muslimska församlingar läser upp uttalandet:
Bosniska Islamiska Församlingen
Imam Hazim Gurda

Örebro moské.
Ordförande Jamal Lamhamdi

Ahulbeit Kulturcenter (Shia muslimsk i Oxhagen)
Imam Raid Jawad

Här kommer budkavlen överlämnas