Uttalandet läses upp, kyrkor, Örebro

I Örebro går budkavlen mellan flera moskéer och kyrkor i samband med fredagsböner och söndagsgudstjänster under helgen 30/1-1/2.

Örebro Pingst
Kontakt Sören Perder

Betelkyrkan, Equmeniakyrkan
Kontakt Sören Carlsvärd

Betlehemskyrkan, Equmeniakyrkan
Kontakt Ulf Schöier

Hagakyrkan, Equmeniakyrkan
Kontakt Ann-Louise Holmlind

Immanuelskyrkan, Evangeliska Frikyrkan
Kontakt Björn Cedersjö

Korskyrkan, Evangeliska Frikyrkan
Kontakt Rikard Edefors

Vasakyrkan, Equmeniakyrkan

Högmässa, Almby kyrka, Svenska kyrkan Örebro, kl 10
Almbyvägen, Örebro

Högmässa, Längbro kyrka, Svenska kyrkan i Örebro, kl 10
Församlingsvägen 4, Örebro

Högmässa, Olaus Petri kyrka, Svenska kyrkan i Örebro, kl 10
Storgatan 40, Örebro

Högmässa, S:t Mikaels kyrka, Svenska kyrkan i Örebro, kl 10
Hjärstavägen 33, Örebro

Högmässa, Edsbergs kyrka, Svenska kyrkan i Örebro, kl 10
Edsberg, Fjugesta

Högmässa, Adolfsbergs kyrka, Svenska kyrkan Örebro, kl 11
Glomman 127, Örebro

Högmässa, S:t Nicolai kyrka, Svenska kyrkan i Örebro, kl 11
Drottninggatan 16, Örebro

Högmässa, Den gode herdens kapell, Svenska kyrkan i Örebro, kl 16
Björkrisvägen 18, Örebro

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/orebro

Kontaktperson Örebro
Björn Cedersjö, 0705 696496

Här kommer budkavlen överlämnas