Budkavlen överlämnas till moskéer, Eskilstuna

I Eskilstuna går budkavlen mellan moskéer och kyrkor i samband med fredagsböner och söndagsgudstjänster under helgen 30/1-1/2.

Kontakt Hannu Lounela, diakon, Svenska kyrkan, Eskilstuna församling
0736-54 07 16, hannu.lounela@svenskakyrkan.se

Här kommer budkavlen överlämnas