Uttalandet läses upp i kyrkor, Eskilstuna

Saleh och Daniel från Centrummoskén läser upp uttalandet i S:t Andreas kyrka, Eskilstuna. På bilden är även Hannu Lounela, diakon i Eskilstuna församling.

Saleh och Daniel från Centrummoskén läser upp uttalandet i S:t Andreas kyrka, Eskilstuna. På bilden är även Hannu Lounela, diakon i Eskilstuna församling.

I Eskilstuna går budkavlen mellan moskéer och kyrkor i samband med fredagsböner och söndagsgudstjänster under helgen 30/1-1/2.

I samband med söndagens gudstjänster läses uttalandet från Sveriges interreligiösa råd upp i kyrkor i Svenska kyrkan, Eskilstuna församling, med följande gudstjänsttider:
Kl 9.30 S:t Andreas kyrka
Kl 10.00 S:t Pauli kyrka
Kl 11.00 Fors och Klosters kyrkor
Kl 17.00 Tomaskyrkan

Kontakt Hannu Lounela, diakon, Svenska kyrkan, Eskilstuna församling
0736-54 07 16, hannu.lounela@svenskakyrkan.se

Uttalandet läses även upp i S:t Eskilskyrkans församling som tillhör Equmeniakyrkan i gudstjänsten kl 11.00.
Kontakt Ordförande Catharina Dahlén

Här kommer budkavlen överlämnas