Buddhistisk fredssamling, Stockholm

Med anledning av manifestationen Vägra hata bjuder Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd in till fredssamling.

Elvir Gigovic från Sveriges Muslimska råd och Brittmarie Godman från Svenska kyrkan Stockholms stift överlämnar budkavlen och läser upp uttalandet från Sveriges interreligiösa råd.

I mötet deltar representanter från flera buddhistiska församlingar i stockholmsregionen. Efter uppläsningen av budkaveln inbjuds alla närvarande som har tid att stanna att, om så önskas, läsa en kort fredsbön, dikt eller text från sin egen respektive tradition. Vi avslutar med en fikastund som ger möjlighet till informella samtal.

Datum och plats: söndagen den 1 februari kl. 14 hos den tibetanska buddhistiska föreningen Sakya Changchub Chöling, Lill-Jans plan 3 i Stockholm (T-bana Tekniska högskolan).

Kontakt Trudy Fredriksson, ordförande Sveriges buddhistiska samarbetsråd
076-20 52 709, trudy@ktg.nu

Här kommer budkavlen överlämnas